INTEGRA | Tıbbi Görüntüleme Merkezi
ana sayfa :: iletişim :: english      

 
 
  
Manyetik Rezonans (MR) Sistemimiz

MR sisteminin prensibi, radyo dalgalarının vücudun belirlenen bölgesine gönderilmesine dayanır. Bu bölgeden alınan yansıma ve tepkiler bilgisayar ortamında görüntülere çevrilerek bu bölgelerin bir tür haritası çıkarılır.

MR sistemleri radyasyon içermediği için güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Dolayısıyla sık aralıklarla tekrar görüntüleme yapılabilmesine olanak vermektedir.

İNTEGRA'da kullandığımız MR cihazımız, SIEMENS Magnetom Symphony Maestro Class olup 1.5 Tesla gücündedir. Maksimum efektif amplitüd 52 militesla ve maksimum efektif slew rate 216/t/m/s'dir. Böylece kısa sürede net ve detaylı görüntüler elde edilebilmektedir. Merkezimizde, ayırıcı tanıda büyük kolaylıklar sağlayan MR teknikleri, MR Anjiografi ve 3D MR da uygulanabilmektedir.

Görüntüleme cihazımız, kısa bir tünele ve geniş bir çapa sahiptir. Bu da, klastrofobisi olduğu için MR tüneline giremeyen hastalar tarafından dahi rahatlıkla kullanılabilmesine olanak vermektedir. Ayrıca İntegra'da bulunan MR uyumlu monitörizasyon sistemi sayesinde anestezi ile tetkiki yapılan bebek ve yoğun bakım hastalarının hemodinamik olarak takibi de yapılabilmektedir.

Cihazımızda yapılan tetkikler esnasında hasta kulaklık vasıtasıyla operatör ile sesli iletişim olanağı bulabilmekte; ayrıca bu sistem ile istediği taktirde müzik dinleyebilmektedir. Tetkik sonunda, isteğe bağlı olarak çekim görüntülerini CD'ye yükleyerek hastaya verebilme imkanımız da bulunmaktadır.

« geri