INTEGRA | Tıbbi Görüntüleme Merkezi
ana sayfa :: iletişim :: english      

 
 
  
BT Formları

Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki Uygulaması Hakkında Bilgi Formu

Bilgisayarlı Tomografi Bilgi Formu


Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki Uygulaması Hakkında Bilgi

Kontrastlı (ilaçlı) BT incelemesi nedir?
Kontrast maddenin (ilacın) damar yoluyla uygulandığı BT incelemesidir. Kontrast maddenin kullanılıp kullanılmayacağı kararı çoğu kez inceleme sırasında radyolog doktorlar tarafından verilir. Bazen klinisyen doktorlar direk kontrastlı BT incelemesi isteyebilirler. Bazı BT incelemelerinde kontrast madde uygulanması zorunludur.

Kontrastlı BT incelemesi neden yapılır?
Kontrastsız incelemede görüntülenemeyen birtakım lezyonları görünür hale getirmek ayrıca yine kontrastsız incelemede görülen lezyonların ayırıcı tanısını yapabilmek için kontrast maddeler BT incelemesinde kullanılır.

Enjekte edilen kontrast maddenin yan etkileri:

Anaflaktoid reaksiyonlar: Mide bulantısı, kusma, ağrı ve genel ısınma hissi en sık kaydedilen reaksiyonlardandır. Öksürme, kaşıntı, hapşırma ve ürtiker de görülen reaksiyonlar arasındadır.

Tüm Vücut: Üşüme veya terleme, fenalık hissi reaksiyonlarının görülme ihtimali vardır ancak sık olarak rastlanmaz.

Solunum: Solunum hızında geçiçi düzensizlik, dipne, solunum güçlüğü ve öksürük sıktır. Solum arressti ve pulmoner ödem seyrek karşılaşılan reaksiyonlardandır.

Kardivasküler: Kalp hızı ve kan basıncı değişimleri, kardiak ritim ve fonksiyon bozuklukları ve kardiak arrest reaksiyonları seyrek olarak görülür.

Deri: Nadir olarak ürtiker ve kaşıntı gözlemlenmiştir.

« geri