INTEGRA | Tıbbi Görüntüleme Merkezi
ana sayfa :: iletişim :: english      

 
 
  
PET / BT Sistemimiz

Dünya'daki en son görüntüleme sistemlerinden biri olan PET/BT teknolojisi, PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) tekniklerinin tek cihazda birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. PET bir nükleer tıp tanı yöntemidir ve moleküler düzeydeki değişiklerin izlenmesine olanak verir. BT ise vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme sistemidir.

PET incelemesi yapmak için hastaya önce bir çeşit glikoz enjekte edilir. Pozitron yayan bu maddenin vücuttaki dağılımı görüntüleme sırasında izlenerek lezyon veya tümör olup olmadığı ve daha da önemlisi tümör mevcut ise iyi ya da kötü huylu olduğu tespit edilebilmektedir. Bu da özellikle kanser ve kalp hastalıklarının erken ve hızlı teşhisine olanak vermekte ve tedavi sürecinde önemli rol oynamaktadır.

İntegra'da Siemens Biograph 16 LSO Hi-Rez PET/BT Sistemi (Hi-Rez yüksek çözünürlük özelliğine sahip) kullanılmaktadır.

Kanserli hastaların tedavi yöntemini belirlemede kullanılan bu cihaz aynı zamanda kanser tedavisi sırasında, hastanın tedaviye cevap verip vermediğini izlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra, nörolojik hastalıkların incelenmesinde de kullanılan PET/BT, özellikle Alzheimer hastalığının erken teşhisine olanak sağlamakta ve Epilepsi hastalığında odak araştırılmasında kullanılmaktadır.

Ayrıca, kardiyoloji alanında da kalp cerrahlarının hastalarına by-pass operasyonuna karar verme sürecinde yol göstermekte ve önemli ipuçları vermektedir. Bu sistemle kalp krizine sebep olan bölgede canlı doku saptaması kolayca yapılabilmekte ve by-pass operasyonu kararlarında büyük güvence sağlanabilmektedir.

« geri