INTEGRA | Tıbbi Görüntüleme Merkezi
ana sayfa :: iletişim :: english      

 
 
  
Görüntüleme Sistemleri

Manyetik Rezonans (MR)
Manyetik Rezonans sisteminin prensibi, radyo dalgalarının vücudun belirlenen bölgesine gönderilmesine dayanır. Bu bölgeden alınan yansıma ve tepkiler bilgisayar ortamında görüntülere çevrilerek bu bölgelerin bir tür haritası çıkarılır.

MR sistemleri radyasyon içermediği için güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Dolayısıyla sık aralıklarla tekrar görüntüleme yapılabilmesine olanak vermektedir.

İNTEGRA'da kullandığımız MR cihazımız, SIEMENS Magnetom Symphony Maestro Class olup 1.5 Tesla gücündedir. Maksimum efektif amplitüd 52 militesla ve maksimum efektif slew rate 216/t/m/s'dir. Bu yüksek değerler çekim hızını ve kalitesini arttırmaktadır. Böylece kısa sürede net ve detaylı görüntüler elde edilebilmektedir. Merkezimizde, ayırıcı tanıda büyük kolaylıklar sağlayan İleri MR teknikleri, MR Anjiografi ve 3D MR da uygulanabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bilgisayarlı Tomografi, vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme sistemidir. Bu sistem aracılığıyla X ışınları kullanılarak kesit görüntüler elde edilmektedir. Merkezimizde kullanılan BT cihazı, Siemens'in Biograph 16 Sensation modelidir. Bu model, bilgisayarlı tomografi sistemlerinin en üstün özelliklerini taşımaktadır. 16 Kesit (Multislice) özelliğine sahip cihazımız sayesinde, kısa bir zaman diliminde çok sayıda yüksek kaliteli ve net görüntü elde edilebilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliklerinden birisi de radyasyon dozunun çok düşük oluşudur. Detaylı bilgi için tıklayınız.


PET/BT
PET/BT; PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) tekniklerinin tek cihazda birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. PET bir nükleer tıp tanı yöntemidir ve moleküler düzeydeki değişiklerin izlenmesine olanak verir. BT ise vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme sistemidir. İki sistemin bir arada kullanılması ile erken ve doğru tanı olasılığı maksimize edilmektedir.

İntegra'da Siemens Biograph 16 LSO Hi-Rez PET/BT Sistemi ile hizmet verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Röntgen
Röntgen sistemi, röntgen teknolojisinin ulaştığı son noktadır. Röntgen sisteminde görüntülenen bölge dijital ortama aktarılır. Görüntülerin bilgisayarda incelenmesi film hatası ve çekim tekrarlama risklerini ortadan kaldırmakta, tek tetkikte istenilen sonuçların elde edilmesine olanak tanınmaktadır. Röntgen'in en büyük avantajı ise, düşük oranda radyasyon ile işlem yapılmasıdır.

İntegra'da kullanılan Siemens Multix Compact K sistemi yılların deneyimi ve güvenilir teknolojisi ile radyoloji için yeni bir standart oluşturmuştur. Bu sistem sayesinde röntgen tetkikleri düşük radyasyon oranıyla yapılabilmekte ve yüksek kaliteli görüntü sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.