Uzm. Dr. ONUR AKÇA (Radyoloji)                            

 

0 (535) 592 3569, dronurakca@gmail.com

 

Doğum tarihi: 1979

Doğum ve İkamet yeri: Ankara

Medeni hali:  Evli

 

Yabancı Dil: İngilizce

1.      ÜDS 2010 sonbahar,  92.5 puan

2.      KPDS 2011 ilkbahar, 85 puan

 

Eğitim Bilgileri:

1.      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı (2004-2009)

2.      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2003)

3.      TED Ankara Koleji (1985-1996)

 

Radyoloji Diploma/Sertifika

1.      Diploma; European Diploma In Radiology (EDIR), Ekim 2015

2.      Sertifika; Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Eğitim Dönemi, 2. Kurs. 26 - 28 Eylül 2014

3.      Sertifika; Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Eğitim Dönemi, 3. Kursu. 27 Şubat - 01 Mart 2015

4.      Sertifika; Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Eğitim Dönemi, 4. Kurs. 26-28 Haziran 2015

 

İş Tecrübesi:

 

1.      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi (2004-2009).

 

Tez: Erken başlangıçlı multiple skleroz hastalarının fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile kortikal fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Uzmanlık tezi (Danışman: Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz).

 

2.      Tokat Devlet Hastanesi, Devlet hizmeti yükümlüsü Uzman Doktor (2009-2010)

 

3.      Van Asker Hastanesi (2010-2011)

 

4.      Tatvan Asker Hastanesi (2011)

 

5.      Bartın Devlet Hastanesi (09/2011- 09/2012), Uzman Doktor

 

6.      Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri (09/2012-11/2015), Uzman Doktor

 

7.      Güven Hastanesi Çayyolu Tıp Merkezi (12/2015-09/2017 ), Uzman Doktor

8.      Güven Hastanesi, Güven Çayyolu Cerrahi tıp merkezi, İntegra Görüntüleme merkezi (09/2017- Halen devam etmekte), Uzman Doktor

 

 

Üyelikler: Türk Tabipler Birliği, Türk manyetik Rezonans derneği

 

Ödüller:

1.             Poster Ödülü: 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014 Kraniyovertebral Bileşke Patolojilerinin Multimodaliter Görüntüleme Bulguları. Ayşegül Görmez, Onur Akça, Burçe Özgen.

2.             Seçilmiş Sözlü Bildiri; 36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015, Effects of high pitch imaging on radiation dose and image quality in paranasal sinus CT examinations.

 

3.             Poster Mansiyon Ödülü: 30. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2008. Pelvik konjesyon sendromunda radyolojik bulgular. Muşturay Karçaaltıncaba, Deniz Karçaaltıncaba, Onur Akça, Bora Peynircioğlu, Barbaros Çil.

 

Yayınlar, Konuşmalar, Sertifikalar:

 

1.             Poster: 30. Ulusal Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2008. Pelvik konjesyon sendromunda radyolojik bulgular. Muşturay Karçaaltıncaba, Deniz Karçaaltıncaba, Onur Akça, Bora Peynircioğlu, Barbaros Çil.

 

2.             Yayın: Sevik AE, Cengel Kültür E, Demirel H, Karlı Oğuz K, Akça O, Lay Ergün E, Demir B. . Asperger syndrome with highly exceptional calendar memory: a case report. Turk Psikiyatri Derg. 2010 Fall;21(3):249-55

 

3.             Tez; Erken başlangıçlı multiple skleroz hastalarının fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme ile kortikal fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Uzmanlık tezi (Danışman: Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz).

 

4.             Poster; 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013: Pulmoner Arter Tümoral Embolinin BT Bulguları. Ayşegül Görmez, Ekim Gümeler, Onur Akça, Figen Başaran Demirkazık

 

5.             Poster; 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013: Pulmoner Arter Sarkomlu Bir Olgunun Görüntüleme Bulguları ve İzlemi. Ekim Gümeler, Ayşegül Görmez, Onur Akça, Figen Başaran Demirkazık

 

6.             Poster; 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 22-27 Haziran 2014: Çocukluk yaş grubunda İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon: Klinik ve nörogörüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi. İbrahim Öncel, Onur Akça, Mesut Güngör, Bahadır Konuşkan, Kader Karlı oğuz, Göknur Haliloğlu.

 

7.             Poster; 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 22-27 Haziran 2014: Çocukluk Çağı PRES olgularının değerlendirilmesi. Didem Ardıçlı, İbrahim Öncel, Onur Akça, Bahadır Konuşkan, Selman Kesici, Benan Bayrakçı, Kader Karlı Oğuz, Dilek Yalnızoğlu.

 

8.             Sertifika; Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Eğitim Dönemi, 2. Kurs. 26 - 28 Eylül 2014

 

9.             Sözlü Bildiri; 25-27.09.2014, ESHR 27th Congress and Refresher Course, Diagnostic value of CT in the evaluation of laryngeal carcinoma and the effect of cartilage ossification and prior radiation treatment in this assessment. B. Ozgen, O. Unal, O. Akca, N. Suslu, S. Parlak, Y.G. Guler Tezel.

 

10.        Poster, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014 Poster Ödülü: Kraniyovertebral Bileşke Patolojilerinin Multimodaliter Görüntüleme Bulguları. Ayşegül Görmez, Onur Akça, Burçe Özgen.

 

11.        Panelist; 24.04.2015 Ulusal Kanser Kongresi, Baş-boyun Tümörleri Konseyi

a.             Oturum Başkanları: Mustafa Cengiz, Şefik Hoşal

b.             Panelistler: Radyoloji: Onur Akça Nükleer Tıp: Murat Tuncel KBB: Nilda Süslü Radyasyon Onkolojisi: Gökhan Özyiğit Tıbbi Onkoloji: Sercan Aksoy

 

12.        Konuşmacı;  Pediatrik Nöroradyoloji Sempozyumu, 17 Ocak 2015 - Ankara Rixos Grand Hotel. Beyin Ölümü BT Anjiografi Kriterleri.  Dr. Onur Akça - Hacettepe Üniversitesi

 

13.        Sertifika; Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Eğitim Dönemi, 3. Kursu. 27 Şubat - 01 Mart 2015

 

14.        Poster; ECR 2015. 4-8 March 2015. Notochord Derived “Pitfalls” of Central Skull Base. E. Gümeler, O. Akça, B. Ozgen Mocan, K. Karli Oguz

 

15.        Konuşmacı; Nöroradyoloji Sempozyumu 21 Mart 2015-Ankara Rixos Grand Hotel. Serebral loblar, serebral gri ve beyaz cevher. Dr. Onur Akça- Hacettepe Üniversitesi

 

16.        Sertifika; Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Eğitim Dönemi, 4. Kurs. 26 Haziran - 28 Haziran 2015

 

17.        Konuşmacı; 36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015, Tablet, Akıllı Telefon Ve Monitörlerle Radyolojik Değerlendirme: Uygulamalar Ve Teknik Konular. Oğuz Dicle, Onur Akça

 

18.        Poster; 36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre beyin ölümü tanısında BT anjiyografinin yeri ve kullanılması gereken BT protokolü. Onur Akça, Osman Öcal, Mehmet Akif Topçuoğlu, Kader Karlı Oğuz, Ethem Murat Arsava

 

19.        Kitap Bölüm Çevirisi: Serebral Palsi, Multidisipliner yaklaşım. Christos P.Panteliadis. Çevri editörleri: Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, Prof. Dr. Banu Anlar. “Beyin Görüntüleme: Ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme”. Çeviri: Uzm. Dr. Onur Akça, Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz.

 

20.        Sözlü Bildiri; 36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015, Erken Başlangıçlı Multipl Skleroz Hastalarında motor korteks ve görme korteksi plastisitesinin fonksiyonel MR ile değerlendirilmesi (Evaluation of motor and visual cortex plasticity on early-onset multiple sclerosis patients with functional MRI). Onur Akça, Kader Karlı Oğuz, Aslı Kurne.

 

21.        Seçilmiş Sözlü Bildiri; 36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015, Effects of high pitch imaging on radiation dose and image quality in paranasal sinus CT examinations. Onur Akça, Tijen Cankurtaran, Erhan Akpınar, Burçe Özgen Mocan

 

22.        Sözlü Bildiri; 36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015 Boyunda Glomus Tümörlerinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Değeri. Altan Güneş,Burçe Özgen Mocan, Elif bulut, Rahşan Göçmen, Onur Akça, Ayça Akgöz, Kader Karlı Oğuz.

 

23.        Sertifika (Diploma); European Diploma In Radiology (EDIR), 24-25 Ekim 2015

 

24.        Derleme (Review); Ali Devrim KARAOSMANOĞLU, Onur Akça, Okan AKHAN. Dalakta Kist Hidatik Radyolojisi (Imaging findings of splenic hydatid cyst). Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2015;8(3) :42-49

 

25.        Derleme (Review); Mehmet Ruhi ONUR, Onur Akça, Hayri OĞUL. Serebral ve Spinal Kist Hidatik Hastalığı (Cerebral and spinal hydatid disease). Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2015;8(3) :56-64

 

26.         Poster; 28TH EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY. 2-6 Mart 2016. EuroSafe Imaging 2016 / ESI-0006. High Pitch Imaging of Paranasal Sinus CT Examinations: Image Quality and Radiation Dose. K. K. Oguz, T. Cankurtaran, O. Akça, E. AKPINAR, A. Güneş, E. Bulut, B. Ozgen Mocan; http://dx.doi.org/10.1594/esi2016/ESI-0006

 

27.        Konuşmacı; BT kursu 2016 (24-26 Mart 2016). Beyin ölümü ve BT anjiografisi. Onur Akça.

 

28.        Derleme: Dr. Onur Akça, Dr. Burçe Özgen. Baş ve Boyun Görüntüleme İlkeleri. Katkı Pediatri Dergisi.Cilt 37, sayı 1, Ocak-Subat 2016. Sayfa 25-33. ISSN 1300-4336

 

29.        Konuşmacı; 37. Ulusal Radyoloji Kongresi.TURKRAD 2016 (1-5 Kasım 2016). PACS’lar yenilenirken: Donanım. Onur Akça

 

30.        Sözlü Bildiri; 37. Ulusal Radyoloji Kongresi.TURKRAD 2016 (1-5 Kasım 2016). Radyoloji Kişisel Arşiv İşlerinde Google Drive Uygulamasının Kullanımı . Onur Akça, Levend Mehmet Günsoy, Ş. Eser Şanverdi, Erdem Türköz,Evşen Polattaş Solak, Şafak Şalvarlı, Mehmet T. Kitapçı

 

31.        Case Report:A Case of Tuberculous Meningitis with Paradoxical Response in a 14-Year-Old Boy. Case Reports in Infectious Diseases.Volume 2016 (2016), Article ID 5875628, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/5875628. Murat Özer, Yasemin Özsürekci, Ali Bülent Cengiz, Nagehan Emiralioğlu, Deniz Doğru, Kader Karlı Oğuz, Onur Akça and Özgür Özkayar

 

32.        Yurt Dışı Konuşmacı;  15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. 9-11 Mart 2018 Kıbrıs. Nöropatik Ağrıda Görüntüleme. Onur Akça.

 

33.        Yayın; Usefulness of contrast-enhanced and TOF MR angiography for follow-up after low-profile stent-assisted coil embolization of intracranial aneurysms. Akkaya S, Akca O, Arat A, Peker A, Balci S. Interv Neuroradiol. 2018 Jan 1:1591019918785910. doi: 10.1177/1591019918785910.

 

34.        Konuşmacı; 38. Ulusal Radyoloji kongresi. TURKRAD 2018 (6-11 Kasım 2018).Tıbbi görüntülemede monitörler. Onur Akça

 

35.        Kitap Bölüm Çevirisi: 5-Dakikada Anestezi Konsültasyonu.Nina Singh-Radcliff. Çeviri editörleri: Ülkü Aypar Şennur Uzun Murat İzgi. Bölüm: AKCİĞER GRAFİSİ, sayfa 14,15

 

36.        Konuşmacı; 16. Nöropatik Ağrı Sempozyumu: Nöropatik ağrıda MR görüntüleme. 15 – 17  Mart 2019 Limak Cyprus Deluxe Otel / KKTC

 

37.        Konuşmacı: 7 - 11 Eylül 2022 TNA Akademik Yazım Eğitimi Kursu ve Türk Nöroşirürji Akademisi 2022 yılı Bilimsel Konferansı / SİVAS. Santral Sinir Sisteminde İleri Görüntüleme Yöntemleri. Dr. Onur Akça